به گزارش خبرگزاری ایپنا  روابط عمومی فدراسیون اسکی، انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک برگزار شد و در این انتخاب ۱۵ ورزشکار از جمله علیداد ساوه‌شمشکی در فهرست نهایی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک قرار گرفتند.

اسامی ۱۵ ورزشکار کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک به شرح زیر است:

– علیداد ساوه شمشکی

– هادی ساعی

– كميل قاسمی

– مجتبي عابديني

– كيانوش رستمی

– سعيد حسنی پور

– قاسم رضايی

– كيميا عليزاده

– حميدرضا قلی پور

– يوسف كرمی

– مهدی كامرانی

– زهرا نعمتی

– الهه احمدی

– آرش ميراسماعيلی

– حمید سوریان