فرزاد حاتمی مهاجم تراکتورسازی چند روز پیش و به دور از چشم همه در کمیته اخلاق حاضر شد تا درباره درگیری اش با امیرحسین صادقی توضیح بدهد. به گفته مدافع پیکان، حاتمی در این جلسه علیه او حرف زده است. صادقی در این باره می گوید: «من و حاتمی با هم در کمیته اخلاق حاضر نشدیم. او چند روز زودتر از من به این کمیته رفت و به مسئولان گفت من در بازی دوستانه به او فحش داده ام. ببخشید در زمین بازی حتی درگیری هم طبیعی است ولی این اولین بار در دوران فوتبالم است که اینطور در خارج از زمین برایم درگیری پیش می آید. البته من در این ماجرا کسی را نزدم بلکه حاتمی بود که من را زد.»