به گزارش ایپنا، دوچرخه سواری جزو رشته های اعزامی ایران به بازی های داخل سالن آسیا است و رکابزنان باید در دو بخش سرعت و نیمه استقامت به رقابت بپردازند.

ایران قرار است پنج دو چرخه سوار مرد را به بازی های ترکمنستان اعزام کند که این نفرات در ماده های کایرین، اسپرینت و تیم اسپرینت (سرعت) و اومنیوم ( نیمه استقامت) رقابت می کنند.

بانوان هم اگر در تمرینات عملکرد خوبی داشته باشند و بتوانند نظر کادرفنی تیم ملی را جلب کنند، احتمال دارد دو رکابزن راهی بازی ها شوند در غیر این صورت در بخش بانوان نماینده ای نخواهیم داشت.

ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری

سرعت: محمد دانشور، محمود پراش، احسان خادمی و علی علی عسگری

نیمه استقامت: محمد گنج خانلو