به گزارش ایسنا، کنگره فنی رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های یونیورسیاد برگزار شد و رکورد نهایی نمایندگان ایران برای حضور در بازی‌ها، مشخص شد. بر اساس اعلام رکورد ورودی نهایی وزنه‌برداران حاضر در بازی‌های یونیورسیاد، هیچ کدام از نمایندگان ایران نتوانستند صدرنشین باشند. در لیست اولیه جابر بهروزی با ۳۳۰ کیلوگرم تنها ایرانی صدر نشین گروه بود اما در لیست نهایی اصغر ابراهیمی مربی تیم ملی رکورد او را به ۳۲۰ کیلوگرم کاهش داد . بنابراین هیچ کدام از ایرانی ها صدر نشین نیستند.

ایران ۷ نماینده دارد که وضعیت رکوردی آن‌ها به شرح زیر است:

گروه A دسته ۷۷ کیلوگرم:

۹ وزنه‌بردار حضور دارند، جابر بهروزی با رکورد ۳۲۰ کیلوگرم چهارم است. وزنه‌بردار ازبک با ۳۳۰ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار دارد.

گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم:

۱۳ وزنه‌بردار به رقابت می‌پردازند. دنیس اولانوف از قزاقستان با ۳۸۰ کیلوگرم صدرنشین است. مسعود چترایی با رکورد ۳۶۰ کیلوگرم به همراه وزنه‌برداران اوکراین و بلاروس در رده دوم قرار دارد. علی مکوندی نیز با ۳۴۲ کیلوگرم ششم است.

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱۲ وزنه‌بردار حضور دارند. محمد زارعی تنها نماینده ایران در این وزن با ۳۷۰ کیلوگرم به همراه وزنه‌برداران تایلند و کلمبیا پنجم است. وزنه‌بردار روسیه با ۳۷۵ کیلوگرم در رده نخست قرار دارد.

گروه A دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

۱۱ وزنه‌بردار به رقابت می‌پردازند. سیمون مارتیروسیان ارمنی که عنوان نایب قهرمانی بازی‌های المپیک ریو را در کارنامه دارد با رکورد ۴۱۰ کیلوگرم صدرنشین این وزن است.

کیا قدمی با رکورد ۳۸۵ کیلوگرم در رده دوم قرار دارد.

میلاد رهبری نژاد با رکورد ۳۷۱ کیلوگرم چهارم است.

گروه A دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

۱۲ وزنه‌بردار در این گروه حضور دارند. محسن دادرس تنها نماینده ایران با رکورد ۳۹۷ کیلوگرم چهارم است. گور میناسیان نایب قهرمان المپیک ریو با ۴۴۰ کیلوگرم صدرنشین این وزن است.

شی چن قهرمان فوق سنگین آسیا نیز با رکورد ۴۱۰ کیلوگرم در رده دوم قرار دارد.

* در جدول رکورد داران وزنه برداری بازی‌های یونیورسیاد، ایران سه نماینده دارد:

– جابر بهروزی با ۳۲۲ کیلوگرم رکورددار مجموع دسته ۶۹ کیلوگرم بازی‌های یونیورسیاد است.

– رسول تقیان با رکورد ۱۹۸ کیلوگرم دو ضرب و مجموع ۳۵۵ کیلوگرم در دسته ۷۷ کیلوگرم رکورددار بازی‌های یونیورسیاد است.

– در دسته فوق سنگین هم بهادر مولایی با رکورد ۲۵۴ کیلوگرم، رکورددار دو ضرب بازی‌های یونیورسیاد است.

هر سه این وزنه‌برداران در بازی‌های یونیورسیاد ۲۰۱۳ کازان روسیه موفق شدند این رکوردها را به ثبت برسانند.

برنامه رقابت نمایندگان ایران: ( ساعت مسابقات به وقت محلی است)

گروه A دسته ۷۷ کیلوگرم: سه شنبه ساعت ۱۶:۳۰

گروه A دسته ۸۵ کیلوگرم: چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰

گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم: پنج شنبه ساعت ۱۴

گروه A دسته ۱۰۵ کیلوگرم: پنج شنبه ساعت ۱۹

گروه A دسته ۱۰۵+ کیلوگرم: جمعه ساعت ۱۶:۳۰