به گزارش خبرگزاری ایپنا ، «توماس باخ» در گفتگویی تاکید کرد: پس از پایان المپیک ۲۰۱۶ ریو همه رشته ورزشی که در المپیک حضور دارند مورد بازنگری قرار می گیرد و ممکن است تصمیمات جدیدی در خصوص ورزش های المپیکی گرفته شود. وی افزود: در این تصمیمات ممکن است برخی رشته های ورزشی از المپیک حذف شوند و یا برخی رشته ها به المپیک اضافه شوند. رئیس کمیته بین المللی المپیک البته با قاطعیت گفت: موضوع حذف رشته کشتی در المپیک در این بازنگری قرار ندارد و این رشته ورزشی قطعا تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو در المپیک باقی خواهد ماند. باخ افزود: بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو برای کمیته بین المللی المپیک اهمیت زیادی دارد و این کمیته چشم انداز وسیعی را برای احیای برخی از ارزش های المپیک تا ۲۰۲۰ در نظر گرفته است. وی به نگرانی برخی کشورها در خصوص احتمال حذف رشته ورزشی کشتی از المپیک اشاره کرد و گفت: موضوع تداوم و یا حذف رشته کشتی در المپیک پیشتر به طور جدی مطرح شد و در حال حاضر برخی اهالی کشتی همچنان نگران حذف این رشته ورزشی در المپیک بعدی هستند. رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت: این نگرانی ها بی مورد است و موضوع تداوم حضور رشته کشتی در المپیک پس از برگزاری المپیک ۲۰۲۰ توکیو مورد بررسی قرار می گیرد. سی و یکمین دوره بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو پنجم اوت – ۱۵مرداد ماه – با حضور بیش از ۱۰هزار ورزشکار در ۲۸رشته و ۴۴ ماده ورزشی در دهکده بازی های المپیک آغاز می شود.