المپیک ریو به صورت رسمی افتتاح می شود اما در این شهر نشانی
از این موضوع دیده نمی‌شود
. 


به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، افتتاحیه المپیک ۲۰۱۶ تا دقایقی دیگر برگزار
می شود اما هیچ خبری در این مورد و این اتفاق بزرگ و بین‌المللی نبود، حتی در مرکز
رسانه‌ای نیز هیچ شور و حالی دیده نشد و این مسئله در نوع خود عجیب به نظر می‌رسید
.
در مجموع می توان گفت که حال و هوای شهر، چندان «المپیکی» نیست
.