به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، مراسم افتتاحیه بازیهای المپیک
۲۰۱۶ فرداجمعه به وقت محلی برگزار می شود که مشعل بازیهای ریو بعد از حمل در بیشتر
شهرهای برزیل امروز(پنجشنبه) به ریو می رسد
.


این مشعل در ۳ منطقه شهر ریو حمل می شود و قرار است روز جمعه در استادیوم ماکارانا
که مراسم افتتاحیه در آن برگزار می شود روشن شود
. حمل کننده نهایی مشعل هنوز مشخص نیست اما شایعات حاکی از این است که این
مشعل توسط پله روشن خواهد شد
.