به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا)، تيم ملي راگبي فيجي با برتري برابر انگليس توانست به عنوان قهرماني در رشته راگبي المپيک دست يابد. اين اولين مدال تاريخ اين کشور در بازيهاي المپيک بود و به همين خاطر مسئولان کشور فيجي تصميم گرفتند تا يک روز را در اين کشور تعطيل عمومي اعلام کنند.
بعد از قهرماني راگبي فيجي در بازيهاي المپيک، مردم اين کشور به خيابان‌ها ريختند و به جشن و پايکوبي پرداختند.
فيجي کشور کوچکي در اقيانوس آرام است که در ورزش راگبي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد.