تفاهم نامه همکاری فدراسیون کشتی و فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای در زمینه برگزاری رقابت های کشتی پهلوانی با حضور سرپرست دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش جوانان و همچنین رسول خادم و مجتبی جوهری روسای این دو فدراسیون در محل خانه کشتی به امضا رسید.

متن این تفاهم نامه به شرح زیر است:

«با توجه به فراهم شدن جایگاهی بین المللی برای کشتی پهلوانی مطابق با سیاست های کمیته بین المللی المپیک و به عنوان یکی از کشتی های سنتی زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی و نیز بنا به ابلاغ وزارت ورزش و جوانان در خصوص مسئولیت مدیریت کشتی پهلوانی کشور توسط فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغیه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ شماره ۱۵۰۲۱/۳/ص) فدراسیون کشتی به منظور کمک به رشد و ارتقاء جایگاه توامان کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای و نیز حفظ فعالیت ها و برنامه ای نمادین و تاریخی کشتی پهلوانی و ورزش های زورخانه ای در داخل کشور، هرساله در قالب برنامه ای مشترک مسابقات ذیربط را با مشارکت فدراسیون کشتی پهلوانی و زورخانه ای برگزار خواهد نمود.

کمیته اجرایی مشترکی در این خصوص با حضور نمایندگان فدراسیون کشتی و فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای با عنوان کمیته کشتی پهلوانی و زورخانه ای تشکیل خواهد شد. همچنین کمیته های استانی مشترکی نیز در تمامی هیئت های کشتی استان های کشور با حضور نمایندگان هیات های کشتی و هیات های پهلوانی و زورخانه ای تشکیل خواهد شد. برنامه مشترک سالانه مذکور همه ساله در قالب تفاهم نامه ای مشترک به تایید دو فدراسیون مربوطه و هیات های ذیربط خواهد رسید.»