محمد فنایی با انتقاد از اعتراض منصوریان و کمالوند به داوری گفت: با تمام احترامی که برای منصوریان و کمالوند قائل هستم اما باید بگویم هجمه آنان به داوری، در فوتبال حرفه ای جایگاهی ندارد و ما باید از داوران حمایت کنیم.
فنایی در مورد لزوم ادغام کمیته داوران و دپارتمان داوری تصریح کرد:

یکی از مشکلات فوتبال ما این است که افراد در جایگاه واقعی خود قرار ندارند، اکنون زمان مناسبی است که کمیته داوران و دپارتمان داوری ادغام شوند تا حاشیه ها و اختلافات به حداقل برسد.

فنایی همچنین در خصوص اختلافات به وجود آمده میان روسای کمیته داوران و دپارتمان داوری اظهار داشت:

در سال های اخیر بین مسئولان کمیته داوران و دپارتمان داوری همواره اختلاف وجود داشته است ومتاسفانه ما نتوانستیم خواسته های فیفا را برآورده کنیم.

او افزود:

اختلاف و دعوای مسئولان داوری فوتبال ایران باعث سردرگمی در بین داوران شده و استرس آنان را در زمان قضاوت دیدارهای لیگ افزایش می دهد.

فنایی در پایان گفت:

برای پیشرفت داوری و کاهش اشتباهات داوران، مربیان و بازیکنان باید آستانه تحمل بیشتری داشته باشند و فدراسیون و رسانه ها نیز در این زمینه به فرهنگ سازی بپردازند.