محسن آشوری بعد از انتخابات ۲۸ دیماه از سوی محمدصادق فرجی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون کاراته منصوب شده بود، با این حکم به عنوان دبیر به فعالیت خود ادامه می دهد.

در حکم سلطانی فر خطاب به محسن آشوری آمده است:

«با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماه ۸ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری، نظر به تایید مجمع عمومی فدراسیون کاراته به موجب این حکم به عنوان دبیر فدراسیون کاراته منصوب می شوید تا براساس مفاد ماده ۱۳ اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور از خداوند متعال خواهانم.»