ایرج باباحاجی، خبرنگار فعال حوزه فوتبال به علت حمله  قلبی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، باباحاجی که نزدیک به دو دهه در حوزه فوتبال فعالیت می کرد و یکی از خبرنگاران فعال روزنامه گل بود دیروز در بیمارستان امام خمینی درگذشت.
خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا) این ضایعه را به خانواده وی و همکاران مان در روزنامه گل تسلیت می گوید.