به گزارش خبرگزاری ایپنا ،لِِئوناردو پادوانی و امید ابراهیمی دو بازیکن مصدوم استقلال در تمرینات امروز این تیم حضور پیدا کردند .
احتمال میرود پادوانی در صورت آمادگی جایگزین منتظری یا حسینی شده و امید ابراهیمی نیز پس از بهبودی کامل به ترکیب اصلی تیم برگردد .
هواداران امیدوارند با برگشت این دو بازیکن به ترکیب اصلی تیم ، استقلال از بحران های پیرامون اندکی دور شده و رتبه ی خود را در جدول رده بندی ارتقا بخشد.