بر اساس این خبر، دیدار دوستانه تیم فوتبال پرسپولیس مقابل تیم ملی نوجوانان که قرار بود در اردوی آماده سازی پیش روی این تیم انجام شود در حال حاضر لغو شد.