جناب آقای دکتر مسعود سلطانی فر با پیشنهاد جناب آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شد.