فدراسیون بدمینتون کشور داور کردستانی را جهت قضاوت به اولین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان در سمنان فراخواند .
اولین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان از اوایل آذرماه با حضور تیم های داخلی و کشورهای خارجی در بخش پسران و دختران برگزار می شود.
بر اساس این گزارش، فدراسیون بدمینتون به منظور استفاده از داوران ملی سطح کشور، زاهد محمدی از سنندج را جهت امر داوری به این رقابت ها دعوت کرد .
زاهد محمدی دارای درجه یک داوری رشته بدمینتون در کشور است و تاکنون در میادین مختلف رقابت های بین المللی و کشوری به قضاوت و داوری پرداخته است .
اولین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان در روزهای اول تا چهارم آذر ماه سال جاری در سالن اختصاصی بدمینتون شهرستان سمنان با حضور بازیکنان داخلی و خارجی برگزار می شود.