انتخابات ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با همه حاشیه هایش بالاخره تمام شده اما انگار روسیاهی برای ذغال باقی نماند بلکه به چهره کسانی نقش بست که با لابی و لابی بازی ورزش این مرزو بوم را به انحراف می کشند .

در این ارتباط یزدان راد چهره ماندگار پرورش اندام ایران و آسیا که تلاش هایش در این رشته بر  هیچکس پوشیده نیست امروز مطلبی برایمان ارسال کرد که بیشتر شبیه غمنامه ای بود که حتی دل خودش را آتش زده بود .

او در این دلنوشته شعبده بازی ها و رای فروشی ها و دسیسه ها را به قلم آورد که بسیار قابل تامل است ، بخصوص جایی که می نویسد : ما را چه می شود ؟! به خدا من از این انسانها می ترسم و خجالت می کشم از آن دویست ژاپنی که در سونامی چند سال پیش جهت جان پنج میلیون انسان داوطلب شدند تا بروند داخل راکتور هسته ای را دو ساعت بیشتر خنک نگه داشتند تا مردم فرصت خروج پیدا کنند .

از راننده تاکسی های نیویورک که در جریان برج های دوقلو ، یک هفته مجانی کار می کردند و … 

و اینگونه به پایان می رساند که من از تاریخ ایران شرمسارم … !                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                              غلامرضا بادکوبه

 

 

درود بي پايان و تشكر ويژه ازعزيزاني كه درخصوص انتخابات اخير فدراسيون ابراز لطف ميكنند، بايد عرض كنم ؛ تكدرخاطروحساسيت من بهمين دليل است كه خواسته اصلي جامعه پرورش اندام وكلا بدنسازان كه همانا توسعه سلامتي و شادابي در ٤ حوزه(تعليم،تربيتي)،(تفريحي،همگاني)،(قهرماني،حرفه اي)و(بدنسازي،آمادگي جسماني زنان) ميباشد،كه باگستاخي و بي حيايي و ورود غيرقانوني و سودجويي شخصي چند نفر غير ورزشكار،به مسيرديگري سوق پيدا ميكند!!در اين آشفته بازار نقش عده قليلي ورزشكاران خودمون كه اتفاقا درمجمع انتخابات هم راي دهنده بودند بعلاوه روساي هيئتهاي استانهاكه دقيقا مثل باجگيرهاي سربزنگاه حاضرند بسيار قابل توجه است ولي با مكر و حيله در لابلاي مسائل پنهان ميشوند،دقيقا راي شون حق الناس است و ميفروشند به بهاي كمي مجلل زندگي كردن !! ولي ازسوي ديگر تعادل جامعه و ورزش را بهم ميزنند و پديده حكم و مدال فروشي عادي ميشود،حرمت ها شكسته،مردم عادي متحير و بيماريها ،مرگ و ميرها عيان تر،اخلاق ها منحط تر و تعداد پاچه خارها افزونتر !! ازخودم بعنوان يك معلم ويك مربي خجالت ميكشم كه در تربيت اين نسل مسئوليت داشته ام و درست عمل نكرده ام و همه كساني كه بهر نحو سهمي درفرهنگ سازي ورزشي داشته ايم بايدسرافكنده باشيم !!من اصلا بدليل نوع نگرشم در اصلاح امور و بدعوت خيل دلسوختگان وتوصيه بزرگان كه اعتقادداشتند خودت رابرنامه محورعرضه كني(خواستند بسم الله نخواستند يا نگذاشتندكه حجت تمومه)ورود كردم و باز هم خدا روسفيدم كرد چون در يكهفته آخر دهها شعبده بازي و دسيسه درروند كار لمس كردم،شايد در ٥٠ سال زندگي باورم نميشدبخشي هموطنان اونهم بچه هاي خودمون تا اين حد منحط شده باشند،درس بس بزرگي براي من و همه سينه سوختگان شد.باز هم تاكيد ميكنم نه بخاطر اينكه به اينجانب راي ندادند بلكه بخاطر زدوبندهاي كثيف و پليدي كه حتي اگر من هم نبودم در ورزش ايران جاري و ساري است،متاسفم چطور اينها خانواده ندارند؟اينها همون كساني نيستند كه در برف٣سال پيش رشت يك بسته نان لواش را ٢٠تومن ميفروختند؟يا درزلزله كرمانشاه، كانكس ١/٥ ميليوني را ٩ تومن و در برف تهران كرايه فرودگاه تا شهر رايك ميليون؟ما را چه شده است؟بخدامن از اين انسانهاميترسم و خجالت ميكشم از اون دويست ژاپني كه در سونامي چندسال پيش جهت نجات پنج ميليون انسان داوطلب شدند بروندداخل و رآكتورهسته اي رادوساعت بيشتر خنك نگهدارند،مردم فرصت خروج پيداكنند،از راننده تاكسي هاي نيويورك كه در جريان برجهاي دوقلو،يكهفته مجاني كارميكردند.مديران، روسا، اصلا ما كانديداها،نابلد! شما مردم(٤٢نفر راي دهنده)چقدر بدبخت شده ايد؟توي چه گذرگاهي نشسته ايد كه ما در تاريخ ٧٠٠٠ساله تمدن ايران اون گذر را تاكنون نديده ايم؟بعنوان يك ليدر،مربي و معلم درعرصه ورزش وفرهنگ اجتماعي از تاريخ ايران شرمسارم