به گزارش خبرگزاری ایپنا کمیته مسابقات برنامه هفته سوم تا نهم لیگ دسته دوم در فصل ۹۷-۹۶ را اعلام کرد.‏
مسابقات برنامه هفته سوم تا نهم لیگ دسته دوم به شرح زیر است:‏

هفته سوم ‏
سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶‏
شهرداری بندر عباس – شهرداری استقلال کاشان – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت و گاز گچساران- شهرداری ارومیه – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه لشگری نورآباد ‏
گیتی پسند (سپهرنقش جهان)- شهرداری بم – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه تختی اصفهان ‏
کاسپین قزوین – هف سمنان – ساعت ۱۷ ورزشگاه سردار آزادگان قزوین ‏
شهرداری فومن – کیمیا فرایند – ساعت ۱۷ ورزشگاه آزادی فومن
سردار بوکان – شهدای بابلسر – ساعت ۱۷ ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
شهرداری همدان – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۷ ورزشگاه قدس همدان
بعثت کرمانشاه- پاس همدان – ساعت ۱۷ ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
استقلال اهواز- استقلال جنوب تهران ( شاهین ماهشهر) – ساعت ۱۷:۱۰ ورزشگاه تختی اهواز
پالایش نفت آبادان( پترو کیان)- نفت امیدیه – ساعت ۱۷:۱۰ ورزشگاه ۱۷ شهریور آبادان
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶‏
مس نوین کرمان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه اعلام می گردد.‏
شهید کریمی جویبار( نماینده نوشهر)- گل ابریشم( استقلال آبی تهران) – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه هفتم تیر چالوس
نیروی زمینی تهران – مقاومت تهران ( زاگرس) – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
فولاد نوین اهواز- کارون( اروند خرمشهر) خوزستان – ساعت ۱۷:۱۰ ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
‏( شاهین) شهرداری بوشهر- داماش گیلانیان – ساعت ۱۸ ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته چهارم
سه شنبه ۴ مهر ۹۶‏
شهرداری بم- بعثت کرمانشاه – ساعت ۱۵ ورزشگاه فجر بم
هف( صنایع طلایی) سمنان- نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه ولایت سمنان
شهدای بابلسر- شهرداری بندر عباس – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدای سیمرغ
استقلال جنوب تهران ( شاهین ماهشهر) – سردار بوکان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه اعلام می شود.‏
خوشه طلایی ساوه- شهرداری فومن – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه چمران ساوه
پاس همدان – پالایش نفت آبادان ( پترو کیان) – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه قدس همدان
خیبرخرم آباد- گیتی پسند ( سپهر نقش جهان) اصفهان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی یک خرم آباد
شهرداری ارومیه – استقلال اهواز – ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه خانه جوان ارومیه ‏
چهارشنبه ۵ مهر ۹۶‏
پرسپولیس مشهد- کاسپین قزوین – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی مشهد
فولاد( وحدت) یزد- (شاهین) شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵ ورزشگاه اعلام می شود
مقاومت تهران( زاگرس) – مس نوین کرمان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه اعلام می شود.‏
استقلال آبی( گل ابریشم) تهران- فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
داماش گیلانیان – کریمی جویبار ( نماینده نوشهر) – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه عضدی رشت
کارون( اروند خرمشهر)- نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۵:۴۰ ورزشگاه نفت و گاز اروند خرمشهر
نفت امیدیه- شهرداری همدان – ساعت ۱۵:۴۰ ورزشگاه شهدای نفت امیدیه

هفته پنجم
چهارشنبه ۱۲ مهر ۹۶‏
مس نوین کرمان- کارون( اروند خرمشهر) خوزستان – ساعت ۱۵ ورزشگاه اعلام می شود.‏
نماینده نوشهر( شهید کریمی)- فولاد ( وحدت) یزد – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه هفتم تیر چالوس
نیروی زمینی تهران – استقلال آبی ( گل ابریشم) – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
کیمیا فرایند- خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه اعلام می شود.‏
شهرداری فومن- نفت امیدیه – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری همدان- پاس همدان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه قدس همدان
بعثت کرمانشاه- خیبرخرم آباد – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
پالایش نفت آبادان( پترو کیان شوشتر)- شهرداری برم – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه اعلام می شود.‏
فولاد نوین اهواز – داماش گیلان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
پنجشنبه ۱۳ مهر ۹۶‏
شهرداری بندرعباس- استقلال جنوب تهران ( شاهین ماهشهر) – ساعت ۱۵ ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
قشقایی شیراز- مقاومت تهران( زاگرس) – ساعت ۱۵ ورزشگاه دستغیب شیراز
نفت و گاز گچساران – پرسپولیس مشهد – ساعت ۱۵ ورزشگاه لشگری نورآباد
شهرداری( استقلال) کاشان- شهدای بابلسر– ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه آزادی فومن
سردار بوکان- شهرداری ارومیه – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
استقلال اهواز- هف سمنان – ساعت ۱۵:۳۰ ورزشگاه تختی اهواز
هفته ششم ‏
سه شنبه ۱۸مهر ۹۶‏
شهرداری بم- شهرداری همدان – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه فجر بم
فولاد ( وحدت ) یزد- – فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه اعلام می شود
استقلال آبی( گل ابریشم)- مس نوین کرمان – ساعت ۱۵ ورزشگاه عطر سیب تهران
گیتی پسند ( سپهر نقش جهان)- بعثت کرمانشاه – ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی اصفهان
داماش گیلانیان- نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه عضدی رشت
پاس همدان – شهرداری فومن – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه قدس همدان ‏
خیبر خرم آباد- پالایش نفت آبادان ( پترو کیان) – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه تختی یک خرم آباد
نفت امیدیه- کیمیا فرایند – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه
کارون( اروند خرمشهر) خوزستان- قشقایی شیراز – ساعت ۱۵:۱۵ ورزشگاه نفت و گاز اروند خرمشهر
چهارشنبه ۱۹ مهر ۹۶‏
پرسپولیس مشهد- استقلال اهواز – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه تختی مشهد
هف سمنان – سردار بوکان – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه ولایت سمنان
استقلال جنوب تهران( شاهین ماهشهر)- شهرداری ( استقلال) کاشان – ساعت ۱۵ورزشگاه اعلام می شود.‏
کاسپین قزوین- نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۵ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه – شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۵:۱۵ورزشگاه خانه جوان ارومیه
‏( شاهین) شهرداری بوشهر- نماینده نوشهر( شهید کریمی) – ساعت ۱۷ ورزشگاه بهشتی بوشهر

هفته هفتم
یکشنبه ۲۳ مهر ۹۶‏
مس نوین کرمان – داماش گیلانیان – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه اعلام می شود.‏
قشقایی شیراز – استقلال آبی ( گل ابریشم) تهران – ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه دستغیب شیراز
دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶‏
مقاومت تهران( زاگرس) – کارون ( اروند خرمشهر) خوزستان – ساعت ۱۵ورزشگاه اعلام می شود.‏
سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶‏
نیروی زمینی تهران – فولاد( وحدت) یزد – ساعت ۱۵ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
خوشه طلایی ساوه- نفت امیدیه – ساعت ۱۵ورزشگاه چمران ساوه
کیمیا فرایند- پاس همدان – ساعت ۱۵ورزشگاه اعلام می شود.‏
شهرداری فومن- شهرداری بم – ساعت ۱۵ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری همدان – خیبر خرم آباد – ساعت ۱۵ورزشگاه قدس همدان
پالایش نفت آبادان( پترو کیان) – گیتی پسند( سپهر نقش جهان) – ساعت ۱۵:۱۵ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
فولاد نوین اهواز – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۵:۱۵ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
چهارشنبه ۲۶ مهر ۹۶‏
شهرداری بندرعباس- هف سمنان – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدای بابلسر- استقلال جنوب تهران ( شاهین ماهشهر) – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه شهدای سیمرغ
شهرداری ( استقلال) کاشان- شهرداری ارومیه – ساعت ۱۵ورزشگاه امیرکبیر کاشان
سردار بوکان – پرسپولیس مشهد – ساعت ۱۵ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
استقلال اهواز- کاسپین قزوین – ساعت ۱۵:۱۵ورزشگاه تختی اهواز
هفته هشتم
شنبه ۲۹ مهر ۹۶‏
استقلال آبی ( گل ابریشم) – مقاومت تهران ( زاگرس یاسوج) – ساعت ۱۵ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
داماش گیلانیان – قشقایی شیراز – ساعت ۱۵ورزشگاه عضدی رشت
سه شنبه ۲ آبان ۹۶‏
شهرداری بم- کیمیا فرایند – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه فجر بم
فولاد( وحدت) یزد- مس نوین کرمان – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
نماینده نوشهر(شهید کریمی جویبار) – فولاد نوین اهواز – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه هفتم تیر چالوس
گیتی پسند( سپر نقش جهان) اصفهان – شهرداری همدان – ساعت ۱۵ورزشگاه تختی اصفهان
بعثت کرمانشاه – پالایش نفت آبادان ( پترو کیان) – ساعت ۱۵ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
پاس همدان – خوشه طلایی ساوه – ساعت ۱۵ورزشگاه قدس همدان
خیبرخرم آباد- شهرداری فومن – ساعت ۱۵ورزشگاه تختی یک خرم آباد
شاهین شهرداری بوشهر- نیروی زمینی تهران – ساعت ۱۸ورزشگاه بهشتی بوشهر
چهارشنبه ۳ آبان ۹۶‏
پرسپولیس مشهد- شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۴:۱۵ورزشگاه تختی مشهد
نفت و گاز گچساران – استقلال اهواز – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه لشگری نور آباد
هف سمنان – شهرداری( استقلال) کاشان – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه ولایت سمنان
کاسپین قزوین – سردار بوکان – ساعت ۱۵ورزشگاه سردار آزادگان قزوین ‏
شهرداری ارومیه – شهدای بابلسر – ساعت ۱۵ورزشگاه خانه جوان ارومیه

هفته نهم ‏
سه شنبه ۹ آبان ۹۶‏
مس نوین کرمان-( شاهین) شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
قشقایی شیراز- فولاد( وحدت) یزد – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه دستغیب شیراز
کیمیا فرایند – خیبرخرم آباد – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
خوشه طلایی ساوه- شهرداری بم – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه چمران ساوه
شهرداری فومن – گیتی پسند( سپهر نقش جهان) اصفهان – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه آزادی فومن
نیروی زمینی – کریمی جویبار( نماینده نوشهر) – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه نزاجا تهران
شهرداری همدان – بعثت کرمانشاه – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه قدس همدان
نفت امیدیه – پاس همدان – ساعت ۱۵ورزشگاه اختصاصی نفت امیدیه
چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶‏
‏ شهرداری بندرعباس- کاسپین قزوین – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهدای بابلسر- هف سمنان – ساعت ۱۴:۳۰ورزشگاه شهدای سیمرغ
شهرداری( استقلال) کاشان- پرسپولیس مشهد – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه امیر کبیر کاشان
استقلال جنوب( شاهین ماهشهر) – شهرداری ارومیه – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
مقاومت تهران ( زاگرس یاسوج )- داماش گیلانیان– ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.‏
سردار بوکان- نفت و گاز گچساران – ساعت ۱۴:۴۵ورزشگاه خاتم الانبیا بوکان
کارون ( اروند خرمشهر) خوزستان- استقلال آبی( گل ابریشم) تهران – ساعت ۱۵ ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر