به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، نهمین نشست شورای برون مرزی فدراسیون کاراته برگزار شد و با میزبانی شین کاراته در برگزاری مسابقه بین المللی این سبک در یزد در آبان ماه، کیوکوشین iku در کردستان، شوتوکان ski در اردبیل و هیات کاراته قزوین در همین استان(جام ریاست جمهوری) در شهریور ماه موافقت کرد.

در این نشست همچنین با اعزام سبک بایاکورن به مسابقات جهانی سبک که مهرماه در کشور تایلند برگزار می شود و اعزام کن شین کان به مسابقات بین المللی چین دراواخر مهر و اوایل آبان ماه موافقت شد.

این تصمیمات جهت تصویب نهایی برای شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان ارسال خواهد شد.