به گزارش ایپنا آذربایجان غربی:مسعود سلطانی فر در گفتگو با خبرنگاران در زیوه گفت: استان آذربایجان غربی دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی است.
وی اضافه کرد: پروژه های احداثی در این استان و پروژه های در دست احداث استان آذربایجان غربی و همچنین ورزشکاران حاضر نشان از ظرفیت بالای استان را داراست.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: سابقه آذربایجان غربی در تاریخ ورزش بسیار درخشان است، با این حال این استان باید در ورزش های مختلفی علاوه بر والیبال موفق باشد.
سلطانی فر گفت: با توجه به مناطق محروم کشور و مناطق مرزی طی سالهای آینده اخبار خوشی از ورزش آذربایجان غربی بخصوص در زمینه قهرمانی خواهیم شنید.
وی افزود: سرانه ورزشی مربوط به هر استان تنها مختص به وزارت ورزش و جوانان است و با توجه به وجود اماکن ورزشی شهرداری ها، وزارت علوم، نیروهای مسلح و آموزش و پرورش باعث می شود میزان سرانه ورزشی کشور ارتقا یابد.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: با بررسی دقیق امکانات ورزشی در کشور، مشکل خاصی در کمبود امکانات ورزشی نداریم با این حال باید فرهنگ ورزش در کشور نهادینه شود.