به گزارش ایپنا و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال ایران مرحله دوم مسابقات قهرماني كشور به ميزبانی استانهای زنجان و اصفهان برگزار مي گردد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال این مرحله از مسابقات از بعدازظهر روز پنجشنبه ۹۶/۵/۲۶ با حضور تیم های گروه A1 :تهران-مرکزی زنجان-یزد- گروه A2 : مازندران-اصفهان-هرمزگان-آذربایجان غربی)آغاز می شودوتا بعد ازظهر روزیک شنبه ۹۶/۵/۲۹ادامه خواهد داشت.

گروه A1 گروه A2

جمعه ۲۷/۵/۹۶

ساعت ۱۶:۰۰
گروه a1 یزد-تهران
ساعت ۱۶:۰۰
گروه a2 هرمزگان- مازندران
ساعت ۱۷:۳۰
گروه a1 زنجان-مرکزی
ساعت ۱۷:۳۰
گروه a2 آذربایجان غربی-اصفهان

شنبه ۲۸/۵/۹۶
ساعت ۱۶:۰۰
گروه a1 مرکزی-یزد
ساعت ۱۶:۰۰
گروه a2 مازندران-آذربایجان غربی
ساعت ۱۷:۳۰
گروه a1تهران- زنجان
ساعت ۱۷:۳۰
گروه a2 اصفهان-هرمزگان

یکشنبه ۲۹/۵/۹۶

ساعت ۹:۳۰صبح
گروه a1 مرکزی-تهران
ساعت ۹:۳۰صبح
گروه a2 هرمزگان-آذربایجان غربی
ساعت ۱۱:۰۰صبح
گروه a1 زنجان-یزد
ساعت ۱۱:۰۰صبح
گروه a2 اصفهان-مازندران