به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛  رامین احمدی طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال طی حکمی فریده شجاعی را به عنوان نائب رئیس این فدراسیون منصوب کرد .

متن حکم رئیس فدراسیون به شرح زیر است: «نظر به تعهد تخصص و تجربه ارزشمند سرکار عالی بدینوسیله به سمت “نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران” منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از حداکثر توان علمی و فنی بر اساس شرح وظایف زیر موفق باشید:

۱-  سازماندهی تیم های ملی بانوان در تمامی سطوح و رده های سنی جهت ارتقاء و کسب موفقیت در رویدادهای منطقه ای و قاره ای
۲-  برنامه ریزی ، سازماندهی و نظارت بر مسابقات لیگ بانوان در تمامی رده ها و سطوح
۳-  بستر سازی مناسب جهت جذب حامیان مالی با هدف توسعه ورزش قهرمانی بسکتبال بانوان
۴-  تدوین نظام توسعه ورزش بسکتبال در بین خانواده ها
۵-  نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی ، داوری ، مربیگری و استعدادیابی در بخش بانوان
۶-  نظام مند سازی توسعه مشارکت زنان در فعالیت های مرتبط به بسکتبال و تاکید بر رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی
۷-  سایر امور محوله با هماهنگی رئیس فدراسیون»

شجاعی دکتری فیزویولوژی ورزش،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی است و پیش از این ۷ سال نائب رئیسی  بانوان فدراسیون فوتبال  را در کارنامه کاری خود دارد.»