به گزارش خبرگزاری ایپنا؛ در ادامه مجمع فدراسیون فوتبال، نوبت به رای گیری درباره سمت نایب رییس دوم فدراسیون فوتبال رسید. در ابتدا حیدر بهاروند که در حال حاضر عضو هیات رییسه این فدراسیون هم است،  به عنوان گزینه پیشنهادی فدراسیون فوتبال برای سمت نایب رییس دوم فدراسیون و رییس سازمان لیگ معرفی شد و اعضای مجمع نیز با ۵۶ رای از ٥٩ رای بهاروند را برای این سمت منصوب کردند.

هر کدام از نامزدها برای کسب رای موافق مجمع، باید  ٢٩ رای از ٥٩ رای اعضای مجمع را را کسب می کردند که ٥٠+١ درصد آرای مجمع محسوی می شود.

از ٥٩ نماینده حاضر دو مجمع، ٥٨ نفر رای دادند. نماینده باشگاه خونه به خونه بابل به دلایلی مجمع را ترک کرد.

در انتخابات اردیبهشت ماه فدراسیون فوتبال، محمود اسلامیان برای این سمت نامزد شده بود که اعضای مجمع به او رای اعتماد ندادند.