باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت یک میلیون و سیصد هزار یورو به مانوئل ژوزه شده است. این باشگاه موظف است بدهی خود را تا بیستم شهریورماه به حساب این مربی واریز کند تا با حکم محرومیت از سوی فیفا مواجه نشود.

مدیران باشگاه پرسپولیس که از ماهها پیش می دانستند با چنین حکمی روبرو خواهند شد پیگیری های لازم را برای پرداخت به موقع این مبلغ انجام داده بودند. این باشگاه که حدود ۵۰۰ میلیون تومان از کمک مالی هواداران را در اختیار دارد توانسته است باقیمانده این مبلغ را از طریق پولی که از اسپانسر جدید خود دریافت کرده است فراهم کند.

مدیران باشگاه پرسپولیس تصمیم دارند پیش از مهلت قانونی،  برای پرداخت این رقم، اقدام کنند تا خیال هواداران خود را پس از تحمل چند ماه استرس بابت احتمال کسر امتیاز و یل سقوط به لیگ دسته اول، راحت کنند.

قرار است این پول به حساب وکیل قانونی مانوئل ژوزه واریز شده و رونوشت این پرداخت بلافاصله به دادگاه بین المللی ورزش فرستاده شده تا مانع از هرگونه محرومیتی برای این باشگاه شوند.