به گزارش ایپنا از نکات قابل توجه و تهمت کم کاری برخی افراد به فعالین این شهرستان این است که علاوه بر فعالیت های گسترده بنفشه آقایی در زمینهای مختلف ورزشی ایشان نویسنده یک کتاب ورزشی هستند و جالب تر اینکه نایب رئیس هیات پیلاتس خوزستان نیز میباشند!

سوال اینجاست چگونه یک فعال ورزشی در کل خوزستان فعال است و توسط هیات استان سمت میگیرد اما در شهری که خود زندگی میکند و کار میکند فردی غیر فعال تلقی میشود!!؟