به گزارش خبرگزاری  ایپنا در این نشست مقرر گردید همایش روز سوم آذر راس ساعت ٨ صبح در پارک لاله و با حضور بیش از ٤ هزار نفر برگزار شود. برگزاری مسابقات ورزشی و ورزش صبحگاهی، انجام تست قند خون و همچنین اهدا جایزه به قید قرعه از برنامه های همایش ورزش همگانی و دیابت خواهد بود.