فریادشیران که از افراد نزدیک به محمد مایلی کهن است اخیرا صحبت هایی را درباره تاج و فدارسیون فوتبال مطرح کرده بود که این ماجرا به شکایت تاج از او ختم شد.

فریادشیران درباره شکایت تاج گفته است به خاطر یک مصاحبه از من شکایت شده است. من می‌خواهم بگویم آقای تاج! اگر منِ فوتبالی از شما انتقاد نکنم، کوچه بازاری‌ها، کاسب‌ها یا پزشک می‌خواهد انتقاد کند؟!
او همچنین گفت: در تمام رده‌ها مربی بودم و چند پست دیگر داشتم. ما را از دادگاه و شکایت می‌ترسانند، اما مطمئن باشید انتقاد ما شدیدتر می‌شود و به زندان هم می‌رویم. من با افتخار به زندان می‌روم و به هیچ‌کس هم التماس نمی‌کنم.