به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی، گروه تشکلهای فراگیر اجتماعی ایران  دکتر عبدالوهاب بیگ پوری، مدیر گروه تشکلهای فراگیر اجتماعی ایران و رئیس شورای مرکزی گروه سازمانهای مردم نهاد و دانش بنیاد پندار که متولی برگزاری این سلسله کارگاه ها بود عنوان نمود.کارگاههای مذکور به سفارش معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان توسط گروه سازمانهای مردم نهاد پندار در مرکز نگهداری از معلولین کم توان ذهنی، جسمی و حرکتی امام علی ( ع ) واقع در شمیرانات برگزار گردید.

هدف از برگزاری این همایش ارتقاء توان اجتماعی اعضای تیم های ملی و متولیان حوزه حرفه ای ورزش و افزایش مشارکت آنان در فضای توسعه مشارکتهای اجتماعی بوده، ایجاد و ارتقاء حس مسئولیت پذیری در مقابله با آسیب های اجتماعی، توجه به رشد مفاهیم فرهنگی و آموزه های اسلامی-ملی، ارتقاء سلامت روانی از اهداف این سلسله کارگاهها بوده است.

کارگاه عالی توسعه مهارتهای انسانی

کارگاه عالی توسعه مهارتهای انسانی