به گزارش خبرگزاری ایپنا آخرین مدال ایران در مسابقات تنیس روی میز رده های سنی تور جهانی پرتغال توسط محمدامین صمدی و با قهرمانی این نونهال ۱۱ ساله کشورمان به دست آمد.
مدال آوران ایران در مسابقات تنیس روی میز تور جهانی پرتغال به شرح زیر هستند:
مدال طلا
انفرادی هوپس: (محمد امین صمدی)
دونفره‌ جوانان دختر: طلا (فاطمه جمالی فر و مهشید اشتری)
مدال نقره
تیمی نوجوانان دختر: نقره (پریناز حاجیلو و شیما صفایی)
دونفره نوجوانان دختر: نقره (پریناز حاجیلو و شیما صفایی)
تیمی جوانان دختر: نقره (فاطمه جمالی فر ، مهشید اشتری ، ورزشکار ازبک)
تیمی جوانان پسر: نقره‌ (امین احمدیان ، امیر رضا عباسی و حمید شمس)
دونفره جوانان پسر : نقره (امین احمدیان و امیرصا عباسی ) ، برنز (حمید شمس و سید محمد موسوی طاهر)
مدال برنز
انفرادی نوجوانان دختر : برنز (پریناز حاجیلو)