به گزارش ایپنا و به نقل از سایت باشگاه فولادخوزستان، در مراسمی که ظهر امروز با حضور محمدرضا شریف، محمدرضا کمالی، نادر چهارلنگی و علیرضا اژدری زاده در ساختمان باشگاه فولاد خوزستان برگزار شد، از زحمات عباس بابازاده، رییس هیات مدیره باشگاه فولاد خوزستان در طول زمان ریاست او، تقدیر به عمل آمد.