ایپنا آذربایجان غربی:رادفر معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در دیدار با رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی که در محل استانداری تشکیل شد، با اشاره زندگی تعداد قابل توجهی از مردم استان در مناطق روستایی و نیاز به ایجاد نشاد و شادابی در محیط های روستایی گفت: اجرای برنامه های ورزشی و توسعه بازی های بومی می تواند زمینه افزایش نشاط اجتماعی در مناطق روستایی را افزایش دهد.

وی ادامه داد: افراد توانمند با پتانسیل های بالقوه در روستاها زندگی می کنند که با آموزش و ایجاد امکانات می توانند به عنوان قهرمان ملی در برخی از ورزشها بویژه ورزشهای انفرادی مطرح شوند.

رادفر ادامه داد: فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی، امکانات و ظرفیت های روستاها را شناسیایی و بر اساس این ظرفیت ها برای اجرای فعالیت های ورزشی روستاها برنامه ریزی کند.

غلامرضا جعفری رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی نیز در این دیدار به وجود ۵۰۰ خانه ورزش روستایی در کشور گفت: تجهیز یک هزار خانه ورزشی در مناطق روستایی را در اولویت داریم تا بتوانیم آمار کمی و کیفی این ورزش را افزایش دهیم و انتظار داریم ورزش روستایی در زندگی مردم تاثیرگذاری ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: از این تعداد ۳۰ خانه ورزش روستایی نیز در روستاهای استان آذربایجان غربی ایجاد می شود که امیدواریم بتوانیم با تجهیز فضاهای موجود در روستاها ، زمینه فعالیت های ورزشی را برای رووستائیان فراهم کنیم.