23-9

آغاز اولین اردوی تیم ملی از ۲۲ آبان/ رقابت ۷ تیم برای کسب سهمیه مسابقات قهرمانی جهان