به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، طی احکامی جداگانه از سوی کنفدراسیون هاکی آسیا سرکار خانم تندیس زراسوند نایب رئیس بانوان فدراسیون به عنوان عضو کمیته بانوان و جناب آقای حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون به عنوان عضو کمیته توسعه و مربیگری کنفدراسیون هاکی آسیا برگزیده شدند.