به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف طی دیدار کیکاووس سعیدی رئیس ، معماری دبیر و کوهی خزانه دار فدراسیون گلف با عبدی افتخاری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، تفاهم نامه مالی سال ۹۵ فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران تصویب و به امضا رسید.
در این تفاهم نامه بودجه فدراسیون گلف در قالب کمک های مالی وزارت ورزش و جوانان ، کمک های کمیته ملی المپیک و کمک های مردمی و حامیان مالی تصویب شد.