اندی ماری و برادرش جیمی نمایندگان تنیس دو نفره بریتانیا در میان ناباوری
به تیم دو نفره برزیل باختند و حذف شدند
.
به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در یکی از بازیها بخش دو نفره مردان اندی ماری و جیمی ماری در برابر تیم
توماس بلوچی و آندره سا از برزیل قرار گرفتند و با قبول شکست ۲
بر صفر از دور مسابقات حذف
شدند و برادران ماری هر دو ست مسابقه را با نتیجه ۶بر۷ به حریفان برزیلی خود واگذار
کردند
.
پیش از این مسابقه هم خواهران ویلیامز با حذف از رقابتهای دو نفره بانوان شگفتی ساز
شدند.