به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز ، با توجه به درخواست محمد رضا میرالماسی مدیریت محترم تیم های ملی ، آقایان محسن خطیون ، حمیدرضا طاهرخانی ، میعاد لطفی و امین میرالماسی از ورزشکاران مطرح  بزرگسالان کشور برای انجام تمرینات با بازیکنان تیم های ملی نوجوانان و جوانان به اردو فراخوانده شدند .
این اقدام که می تواند در نوع خود جالب و موجب تنوع و ارتقای سطح تمرینات در بین اردونشینان جوان و نوجوان شود  ، قرار است از اوایل هفته پیش رو تا پایان اردو به تناوب اجرایی گردد .ضمناً مدیر تیم های ملی در اقدامی درخور توجه ،  به مهران احدی ، افشین نوروزی ، محجوبه عمرانی و مریم صامت  قهرمانان صاحب نام تیم ملی بزرگسالان در گذشته و حال که تجارب ارزنده ای از سال ها حضور در میادین مختلف جهانی و آسیایی را یدک می کشند نیز اعلام داشته که هر زمان که خودشان صلاح بدانند ، باعث افتخار خواهد بود با حضور در کمپ تمرینی تیم های ملی و انجام تمرین با آینده داران این ورزش ، سال ها تجارب خود را در اختیار اعضای  تیم های ملی رده های سنی پسران و دختران قرار دهند .