حامد حدادی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران گفت: فکر می‌کردم نتیجه بازی
با عراق نزدیک باشد اما اختلاف زیاد بود
.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، وی در ادامه اظهارداشت: عراق تیم
خوبی دارد، فکر می‌کردم نتیجه نزدیک باشد اما از همان ابتدا اختلاف را زیاد کردیم
. با وجود اینکه اختلاف زیاد شده بود اما آنها بازی
را رها نکردند و تا آخر جنگنده ظاهر شدند.
کاپیتان تیم ملی بسکتبال در مورد اینکه در این رقابتها متفاوت ظاهر شده است، گفت: خوشبختانه
این مسابقات در کشور خودمان برگزار می‌شود و کم‌تر عصبانی می‌شوم. همه ایرانی‌ها چشمشان
به ماست، امیدوارم بتوانیم با کمک مردم آنها به مقام قهرمانی برسیم. بدون شک در بازیهای
آینده منتظر آنها در سالن هستیم
.