46

دیدار ذوب‌آهنی‌ها با قهرمان سال گذشته سوپرلیگ در شیراز