محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون به همراه دیگر مسئولان این فدراسیون صبح روز دوشنبه۲۴ خرداد ماه جاری در محل برپایی اردوی آمادگی حضور یافته و با بدمینتون بازاننوجوان و جوان دیدار و گفت و گو کرد .
به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، محمدرضا پوریادر این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از مرتضی ولی دروی سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان بدمینتون اظهار داشت: در سال جاری با تدوین برنامه های خاصی تلاش داریم شرایط بسیار مطلوبی را برای رده سنی فراهم نماییم .
وی گفت: اصل برنامه های فدراسیون برای برپایی اردوها ارزیابی و ایجاد زمینه ای مناسب برای حضور قدرتمند شما عزیزان است که آینده این رشته ورزشی را رقم خواهد زد .
رئیس فدراسیون بدمینتون گفت: از شما بازیکنان نوجوان و جوان انتظار دارم به برنامه هایارائه شده توسط سرمربی تیم ملی توجه کرده و با اجرای دقیق آن بتوانید آینده درخشانی را برای خود رقم بزنید .
پوریا گفت: در سال های آینده شما بازیکنان اصلی این رشته خواهید بود و بدین منظور تمامی تلاش فدراسیون ایجاد زمینه پیشرفت شما خواهد بود .
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری از رده های سنی نوجوانان و جوانان در تمامی اعزام ها یبرون مرزی استفاده خواهد شد .
رئیس فدراسیون بدمینتون اظهار داشت: تلاش تمامی همکاران در این فدراسیون حضور قدرتمند شما در میادین بین المللی است و در واقع تلاش ما بر این است که با همت شما بتوانیم پله های ترقی را فراهم نماییم .
وی همچنین خاطرنشان کرد که استعدادیابی الویت کاری فدراسیون می باشد و نگاه اخلاقی بالاترین عامل برای فدراسیون است که خوشبختانه در مدت حضورم به عنوان مسئولفدراسیون با هیچگونه مشکل اخلاقی روبرو نبوده ایم .
پوریاگفت: با تشخیص سر مربی در هر زمان و هر مکان فدراسیون این آمادگی را دارد که شرایط اردوئی را فراهم نماید .
وی همچنین افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در طول مدت تابستان ما اردوهای مختلفو متوالی را برای آمادگی شما فراهم نموده ایم .
رئیس فدراسیون در پایان اظهار داشت: حضور پر قدرت شما باعث افتخار ما خواهد بود .
سپس مرتضی مداحی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون نیز نکاتی را عنوان نمود .
درپایان این دیدار مرتضی ولی دروی سر مربی تیم های نوجوانان ، جوانان و امیدبدمینتون ضمن تشکر از رئیس فدراسیون و دیگر دست اندرکاران از زحمات آنان برایآماده سازی این بازیکنان قدردانی نموده وگزارشی از برپایی این اردو و نحوه تمریناتارائه نمود .