به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش، مسعود سلیمانی رییس فدراسیون امروز به همراه دبیر کل و نایب رییس فدراسیون،رییس کمیته توسعه و رییس هیات تهران و دبیر روابط عمومی با مهندس رضایی رییس سازمان ورزش شهرداری پایتخت ساعاتی در سازمان مطبوع دیدار و گفت و گو کردند، محور این گفت و گو ها تسریع ترویج اسکواش و رشته های وابسته در شهرداری تهران عنوان شد.
مهندس رضایی اعلام کرد رویه عملکرد انجمن های ورزشی را با انجمن اسکواش مثال می زنیم چون که ، رویکردی فعال و تلاش های پیش گامانه ای در آن صورت می گیرد.
وی اظهار داشت در مبحث جشنواره ها،مسابقات،توسعه اسکواش را که در چند سال گذشته جزیی لاینفک از ورزش شهرداری شده است را به طور همه جانبه حمایت می کنند.
سلیمانی با معاون تفریحات سازمان ورزش شهرداری دیدار کرد و موضوع جشنواره اسکواش خانواده را مطرح کرد که مورد توجه دکتر دستگردی قرار گرفت و مقرر شد که طرح یاد شده تا پایان هفته جاری به سازمان ورزش شهرداری تحویل شود و از تیر ماه در مناطق ۲۲ گانه پایتخت اجرا می شود.
سلیمانی،عزیزی پورو آران و وحید مهابادی و بابک فقیر را مامور ویرایش نهایی طرح و ارسال آن به سازمان ورزش شهرداری تا روز چهارشنبه نمود تا اسکواش پویا تر از سال های قبل در شهرداری و از طریق شهرداری ها ترویج و توسعه یابد.