به گزارش خبرگزاری ایپنا؛ فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) به مناسبت یک سال باقیمانده تا راه اندازی سیستم جدید رقابتی، اخبار خوبی برای بسکتبالیست‌ها دارد.کمیته اجرایی فیبا تصمیم گرفت هزینه‌های بیمه بازیکنان حاضر در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۹ را از سال آینده پوشش دهدو همچنین مسئولیت تولیدات تلویزیونی با کیفیت بالا را برای همه رقابت‌های انتخابی برعهده بگیرد.

کمیته اجرایی فیبا براساس تصمیمات جدید، همه هزینه های مربوط به بیمه مصدومیت های ورزشی را در همه کشورهای حاضر در رقابت های انتخابی سال آینده تامین می‌کند. این بیمه شامل همه مسابقات و تمرینات در جریان پنجره‌های رقابتی سال ۲۰۱۷ به بعد می‌شود.

همچنین فیبا برای منفعت هواداران و شرکا، همه رقابت‌ها را در ۱۴۰ کشور از پنج قاره پوشش تلویزیونی با کیفیت بالا می دهد.

دفاتر منطقه ای فیبا از پارسال کارگاه های آموزشی در زمینه سیستم جدید رقابتی را برای ۶۳ فدراسیون ملی در قاره های مختلف برگزار کرده و بازخوردهای مثبتی از فدراسیون های مزبور گرفته اند. به خصوص مسئولان یورولیگ به فیبا اطمینان داده اند که قوانین آنها ورزشکاران اروپایی را از حضور در رقابت‌های ملی منع نمی‌کند یا محدودیتی برای آنها ایجاد نمی شود.

سیستم جدید رقابتی بسکتبال از نوامبر ۲۰۱۷ اجرایی می شود.