به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، منصور دامغانی رئیس هیئت گلف استان دامغان مرتضی دامغانی را به عنوان مسوول کمیته همگانی هیئت گلف استان کرمان معرفی کرد.