به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از فدراسیون اسکواش جمهوری اسلامی ایران، در نشست صميمانه اعضاي اصلي هيئت اسکواش استان کردستان با ليلا فروتن نژاد عضو اصلي شوراي شهر سنندج ضمن بررسي محدوديت ها و مشکلات اسکواش در استان و بخصوص شهر شنندج،براي توسعه اين رشته در سطح سطح شهر برنامه ها و پيشنهاداتي توسط هردو طرف مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد براي تحقق اين اهداف تمامي راه حل هاي ممکن بدرستي سنجيده و عمل شود.همکاري شوراي شهر سنندج و هيئت اسکواش از جشنواره بزرگ کودکان که در ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد،آغاز گرديد.