به گزارش خبرگزاري ایپنا ، کاوه مهرابی که تنها بدمینتون باز المپیکی ایران است، از طرف فدراسیون جهانی جزو نفراتی انتخاب شده که مشعل المپیک ریو را در سراسر برزیل حمل می کنند. مهرابی بعد از ظهر ۳۰ ژوئیه به وقت محلی (شنبه، نهم مرداد) قرار است مشعل المپیک را در نزدیکی شهر ریو حمل کند. او در فاصله زمانی شش روز مانده به آغاز بازی های المپیک این کار را انجام خواهد داد. مهرابی هم اکنون سمت ریاست پروژه های ورزشکاران IOC را بر عهده دارد و عضو کمیسیون ورزشکاران آژانس جهانی ضد دوپینگ است.