دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی ب از ۲ تا ۷ تیر ماه در شهرکرد برگزار می شود که عزت الله رزمگر سرمربی تیم ملی ب، اسامی ۲۲ بازیکن را برای شرکت در این اردو به شرح زیر اعلام کرد:
رديف    نام و نام خانوادگی    استان    رديف    نام و نام خانوادگی    استان
۱    رحمن نوربخش    تهران    15    محسن هنزايي    کرمان
۲    عارف طايي ساميانی    کرمان    16    ياسين کبيريان جو    فارس
۳    علی شيرانی دستجردی    اصفهان    17    عادل اسدی    اصفهان
۴    بهنام گلابی    مرکزی    18    ابوالفضل صالح آبادی    خراسان رضوی
۵    ساسان موسی خانی    اصفهان    19    علی رحيمی کازرونی    فارس
۶    اميد نادری    لرستان    20    حميد زنجيرساز    خوزستان
۷    امير حسين ميرافضل    اصفهان    21    جواد کاظمی    چهارمحال و بختياری
۸    امير حسين سالمی    اصفهان    22    ناصر جباری    آذربايجان شرقی
۹    رضا کاظمی    هرمزگان    23    عزت اله رزمگر    سرمربی
۱۰    کامران نصرتی    کردستان    24    ايرج رضايي    مديرفتی-
۱۱    شهاب صادق زاده    آذربايجان شرقی    25    فرهاد قيامی    مربی
۱۲    امير قاسمی    خراسان رضوی    26    محسن فخار    مربی
۱۳    علی کاظمی    اصفهان    27    روح اله اکرمی نيا    سرپرست
۱۴    احسان برآبادی    خراسان رضوی    28    –    –