به گزارش خبرگزاری ایپتا یکدوره مسابقات تیراندازی بین ورزشکاران بانوان هیئت جانبازان ومعلولین در دو بخش تفنگ وتپانچه در محل سالن ورزشی میمک شهر ایلام برگزار شد .

این دوره از مسابقات به مدت یکروز و با حضور ۱۵ تیرانداز معلول به مناسبت هفته بسیج برگزار شد .
در بخش تیراندازی با تپانچه فاطمه غفوری زاده ، رباب ناصری و وحیده به ترتیب عنوان های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند .
در بخش تفنگ بادی مهربانوعسکری اول وزینب ادیب نژاد ونرگس نوریان دوم وسوم شدند .