عامری در  خصوص حضور نمایندگان این تیم در جلسه هماهنگی مسابقات لیگ امسال گفت: امروز نمایندگان تیم ما در این جلسه حاضر شدند اما هنوز تکلیف تیم ما مشخص نیست.

او افزود: تغییر مدیریت در دانشگاه آزاد باعث شده تا سیاست ها تغییر کند. به همین دلیل هنوز چیزی مشخص نیست . البته ما با دادکان صحبت هایی داشته ایم اما در چند روز آینده به نتیجه نهایی می رسیم و تصمیم می گیریم که آیا قصد تیم داری درلیگ یا دسته های پائین تر داریم یا خیر و چه مقدار بودجه در اختیار خواهیم داشت.

سرپرست تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در پایان و درباره کادر فنی این تیم بیان داشت : خوشبختانه سال گذشته توانستیم نتیجه خوبی کسب کنیم و سهمیه آسیا بگیریم به همین دلیل اولویت ما کار کردن با همان سرمربی پیشین و بازیکنان قدیمی است اما تا تکلیف نهایی تیم مشخص نشود نمی توان با قطعیت در این باره صحبت کرد.