به گزارش ایپنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال رقابتهای امید گروه به میزبانی اصفهان با حضور تیم های /آذربایجان شرقی ،خراسان رضوی ،اصفهان وقزوین برگزار گردید که دختران آذربایجان شرقی باغلبه بر تمام حریفان مقام اول این دوره از رقابتها را به خود اختصاص دادند.

نتایج رقابتها به شرح ذیل میباشد /

آذربایجان شرقی ۶۴
خراسان رضوی ۴۹
اصفهان ۷۴
قزوین ۲۹
خراسان رضوی ۶۳
قزوین ۴۳
اصفهان۴۰
آذربایجان شرقی ۳۷
اصفهان ۵۵
خراسان رضوی ۶۱

تیم آذربایجان شرقی اول گروه B
تیم اصفهان دوم گروه B