رقابت‌های دسته ۶۹ کیلوگرم وزنه برداری بازی‌های یونیورسیاد برگزار شد و در پایان آلبرت لیندر از قزاقستان توانست قهرمان شود. نکته مهم در این پایان این رقابت‌ها شکسته شدن رکورد مجموع بازی‌ها توسط این وزنه بردار بود و از این پس به جای جابر بهروزی، او رکورددار است.