به گزارش خبرگزاری ایپنا ،  مصباح انصاری معاون اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه که به عنوان سخنران نشست کمیسیون توسعه اجتماعی ملل متحد به مقر سازمان ملل در نیویورک دعوت شده بود ضمن ارائه سخنرانی خود در نشست پایانی این کمیسیون، دو پیشنهاد به سازمان ملل ارائه نمود که هر دو پیشنهاد مورد استقبال رئیس کمیسیون توسعه اجتماعی قرار گرفت.

معاون اداره حقوق بشر وزارت خارجه کشورمان که به دعوت سازمان ملل به عنوان سخنران و پانلیست به این نشست دعوت شده است، در ادامه با ارائه نمودارهایی ضمن تشریح وضعیت جهانی افراد دارای معلولیت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه در کشورهای توسعه یافته، بر تهیه و تکمیل آمار دقیق و صحیح از وضعیت معلولیت در کشورها توسط دولت ها و دستگاه های مسئول تاکید کرد.

انصاری در ادامه سخنرانی خود بر اهمیت همکاریهای بین المللی و همچنین در نظر گرفتن ویژگیهای فرهنگی و ملی هر کشور برای تغییر ذهنیت ها نسبت به در نظر گرفتن افراد دارای معلولیت همسان با بقیه اعضای جامعه در همه ابعاد توسعه انسانی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه پایدار تاکید نمود.

وی در پایان سخنرانی خود دو پیشنهاد به سازمان ملل متحد ارائه نمود که مورد استقبال رئیس پنجاه و ششمین نشست کمیسیون توسعه اجتماعی قرار گرفت.

پیشنهاد اول تعیین جایزه از سوی سازمان ملل برای مدلهای موفق در ایجاد جوامع فراگیر معلولین و جایزه دوم برای نمونه های نوآوران موفق در خصوص دسترسی معلولین و ایجاد شهرهای در دسترس معلولین بود که هر دو پیشنهاد در همان جلسه مورد تایید و اشاره مجدد رئیس پنجاه و ششمین کمیسیون توسعه اجتماعی ملل متحد قرار گرفت.

لازم به ذکر است قانون حمایت از معلولان کشور ششم دیماه نود و شش پس از سالها بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.